Eepee öljypalvelu

Rekisteriseloste

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Rekisterin pitäjä

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee Öljypalvelu
Hyllykalliontie 2
60510 Hyllykallio

Rekisterin nimi

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee Öljypalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot talletetaan rekisterin pitäjän ylläpitämään Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan, Eepee Öljypalvelun asiakasrekisteriin. Rekisteriin talletetaan tilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään tilausten käsittelyyn ja asiakassuhteen hallintaan. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä Eepee Öljypalvelun markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaasta seuraavia voimassaolevia ja/tai päättyneitä tietoja:
- etu- ja sukunimet, muut nimitiedot, henkilötunnus, y-tunnus
- toimitusosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- asiakasnumero, tilaukset, ostotiedot, palveluestot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemästä tilauksesta ja asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta. Luottotietojen tarkistuksessa käytetään Suomen Asiakastiedon rekisteriä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta toisille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu S-ryhmän ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuureilla.

Ainoastaan määrätyillä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Jokainen Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa osoitteeseen:
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Hyllykalliontie 2
60510 Hyllykallio

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin ottamalla yhteyttä Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee Öljypalveluun.