NÖDLEVERANS

Man beställer nödleverans genom att ringa Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas Oljetjänst. Vi betjänar vardagar kl. 8–16. Tfn 010 764 9600 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) .

Nödleverans

Nödleveransen är en oljeleverans som går före den normala leveranskön; transportföretaget planerar alltså oljeleveransen med tanke på din beställning.

Kunden får meddelande om leveranstiden. Kunden får ett automatiskt textmeddelande om den normala leveranstiden, men man behöver inte beakta meddelandet.

Kundens beställning levereras i en eller två leveranser; i den första levereras den mängd som kunden har akut behov av, i den andra den resterande delen av beställningen.

Tillägget för nödleverans är vardagar 280 € + moms (347,20 € inkl. moms 24 %). Övriga tider 480 € + moms. Tillägget för nödleverans faktureras tillsammans med den första raten, om beställningen betalas i flera delar.