LEVERANSVILLKOR

Oljans pris bestäms enligt beställningsdatum.

Minimibeställning 500 liter. För leveranser under 1000 liter debiterar vi ett tillägg på 50 € för liten leverans.

Leveranstiden är normalt 0–5 arbetsdagar.

Transportföretaget och säljaren har rätt att vägra leverans av olja, om
• kundens anläggning inte är i vederbörligt skick, t.ex. skyddet mot överfyllning fungerar inte eller saknas helt.
• tankfordonet inte har obehindrat och tryggt tillträde till avlastningsplatsen.
• avlastningsplatsen har brister som äventyrar säkerheten.

Kunden faktureras för brännoljan. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto. Fakturan kan betalas i 1–5 månadsrater. Köpet berättigar inte till Bonus och ökar inte bonusköpsbeloppet.
Vid betalning i rater förfaller den första raten 14 dagar från fakturans datum och de följande 30 dagar från föregående förfallodag. Den årliga räntan på utestående belopp är 20 %.

Kundens kredituppgifter granskas i Suomen Asiakastietos register. Om kunden har registrerade betalningsstörningar har säljaren rätt att kräva betalning i förskott. Sådana kunder kontaktas på förhand.
Säljaren ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att säljaren delgivits felaktig eller bristfällig information. Säljaren ansvarar inte heller för skada som uppstår på grund av felaktig lagring eller hantering av produkten eller på grund av orenheter i kundens cistern.

Eventuella anmärkningar ska lämnas inom åtta (8) dagar från leverans.