ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkor för webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi

Användningen av webbtjänsten eepeeoljypalvelu.fi som drivs av Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa förutsätter att användaren iakttar dessa användarvillkor för webbtjänsten.

Webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi består av flera tjänstehelheter. De enskilda tjänstehelheterna kan utom av dessa användarvillkor omfattas av sina egna användarvillkor, som meddelas i anknytning med tjänsten eller då man loggar in sig på den.

Upphovsrätt

Innehållet i webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi inklusive bilder, produktinformation, varumärken, produktmärken, logotyper osv. tillhör Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa eller tredje part och skyddas av lagen om upphovsrätt och andra lagar. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa förbehåller sig alla rättigheter till webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi och dess innehåll, om annat inte framgår av dessa användarvillkor eller webbtjänsten.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Man får se och bläddra i webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi och skriva ut material för användarens eget privata bruk. Användaren får inte ens delvis kopiera eller annars avskriva, överföra, distribuera eller spara något av innehållet i webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi eller använda bilder, produktdata, varumärken, produktmärken, logotyper eller annat innehåll utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Text eller bilder får inte användas i kommersiellt syfte.

Det är tillåtet att använda bulletiner som publicerats i webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi för journalistiska ändamål förutsatt att informationskällan nämns då de används.

Ansvar för webbtjänsten och dess innehåll

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa garanterar inte att uppgifterna i webbtjänsten eepeeoljypalvelu.fi är korrekta eller tillförlitliga. Produkternas priser, bilder, produktdata, produkternas tillgänglighet och allt annat material i webbtjänsten publiceras utan garanti. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ansvarar inte för någon som helst direkt eller indirekt skada som eventuellt vållas av informationen som finns i webbtjänsten.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande och efter eget förgottfinnande ändra webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi:s användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet och de tjänster som därigenom erbjuds eller webbtjänstens andra egenskaper.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ansvarar inte för att webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi fungerar utan avbrott eller felfritt och ansvarar inte för dess tillgänglighet. Om inte tvingande skäl föreligger på grund av lag, ansvarar Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa inte för någon som helst skada som har uppstått på grund av att webbtjänsten har använts eller inte kunnat användas eller något annat till dessa anknutna skäl.

Tjänster tillhandahållna av tredje parter

Det kan förekomma länkar till webbplatser som ägs eller administreras av tredje parter på webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi. Användare som förflyttar sig till sådana webbplatser ska läsa och godkänna eventuella användarvillkor för dessa innan de börjar använda dem. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa har inte någon möjlighet att påverka sådana webbplatsers innehåll, som har producerats eller publicerats av någon annan än Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, och Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ansvarar inte för dessa av tredje parter producerade webbplatsers funktion, innehåll eller andra egenskaper.

I webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi kan man använda tekniker som kräver installation av applikationer och tilläggsegenskaper producerade av tredje parter. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ansvarar inte för av användaren installerade tredjepartsapplikationer och tilläggsegenskaper eller deras funktionalitet, eller för störningar och fel eller till dessa anknutna eller av dessa orsakade skador.

Användning av cookies

Webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi utnyttjar cookies, dvs. små textfiler som sparas på användarens dator och som används för administration av sessioner och uppföljning av besökaraktiviteten. Man analyserar med hjälp av dessa cookies hur användaren använder webbtjänsten. I uppgifterna om användaren som sparas i cookies ingår identifikation av webbläsaren, användningen av webbplatsen samt användardatorns IP-adress.

Webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi låter en besökaruppföljningstjänst utföra användningsanalyserna. Uppgifterna som samlas in vidarebefordras till besökaruppföljningstjänstens server i Finland. Uppgifter från besökaruppföljningen kan också överlåtas till tredje parter om lagen påbjuder det eller om den tredje parten behandlar uppgifterna för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas räkning. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa utnyttjar statistikuppgifterna vid arbetet på utveckling av S-gruppens affärsverksamhet.

Användaren kan om hen så önskar förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Om användningen av cookies förhindras, kan detta dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda webbtjänsten Eepeeoljypalvelu.fi ger användaren sitt tillstånd till att uppgifterna behandlas på ovan beskrivet sätt.

© Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 2024
adress: Kauppatori 1-3 F-rappu, 60100 Seinäjoki
FO-nummer: 0567671-2