Regler för dragningen VINN 500 LITER BRÄNNOLJA

Deltagare
1. Alla privatpersoner och företag som beställer brännolja eller diesel från Eepee Oljetjänst, med undantag för anställda vid Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, deras familjer och andra som deltar i arrangemangen kring dragningen, kan delta i dragningen.

Tid och deltagande
2. Man kan delta i dragningen genom att beställa brännolja eller diesel av Eepee Oljetjänst under tiden 1.1.2018–31.8.2018.

Pris
3. Bland alla beställare av brännolja eller diesel som deltar i lottningen dras en vinnare, som till pris får 500 liter brännolja eller diesel av Eepee Oljetjänst. Priset levereras som gottgörelse i anknytning till den följande leveransen. Arrangören betalar en eventuell lotteriskatt för vinsten. Dragningen sker senast 14.9.2018. Vinnaren meddelas personligen.

4. Priset kan inte bytas ut eller betalas ut i kontanter. I den utsträckning tillämplig lagstiftning påbjuder är vinnaren ansvarig för olycksfall, skada eller krav som uppstår på grund av deltagandet i denna dragning eller av felaktig användning av produkten som vinnaren erhållit som vinst.

5. I fall av tekniskt missförhållande, bristande datasäkerhet, svindel eller annan överträdelse förbehåller sig Arrangören rätten att annullera eller senarelägga dragningen.

Allmänt
6. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren dessa villkor och förbinder sig att iaktta dem. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna genom att meddela om ändringarna på sin webbplats.

7. Vinnarens namn publiceras efter dragningen på webbplatsen www.eepeeoljypalvelu.fi.

8. Mer information om behandlingen av personuppgifter samt om, registrerade personers rättigheter och verkställandet av dessa finns i Eepee Oljetjänsts registerbeskrivning. Krav på korrigering eller uppdatering av uppgifter ska ställas till Eepee Oljetjänst.

Arrangör: Eepee Oljetjänst, Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio